Rodiny v Detskom mestečku 

1973 - 2005

Tento príbeh som sa rozhodol napísať ako poďakovanie mojim "štátnym" rodičom Márii a Miroslavovi Gomolovcom za ich životné odhodlanie a poslanie postarať sa o nás, prijať nás do svojej rodiny. Aj napriek tomu, že vedeli, že naše cesty sa po ukončení ústavnej výchovy rozídu, venovali nám všetko svoje úsilie a lásku, aby nás vychovali čo najlepšie a...

Deti žijúce v Detskom mestečku v rokoch 1973 až do roku 1990, respektíve 2005 vyrastali v prostredí, v ktorom sa rozvíjali a aplikovali prvky tradičnej rodiny. Na modeli vtedajšej rodiny - ženy - matky, muža - otca a ich vlastných detí sa formoval narušený citovosociálny vývin, s ktorým prichádzali do zariadenia.

Ťažko slovami opísať našu radosť, keď nám po výberovom konaní - konkurze oznámili, že sme boli prijatí za vychovávateľov do rodinnej bunky. Potom už mali veci pomerne rýchly spád. Naši žiaci nám spolu s vedením školy pripravili dôstojnú a dojemnú rozlúčku. Potom sme niekoľkokrát navštívili riaditeľa Detského mestečka, aby sme si ozrejmili...

Úvodný odstavec čitateľom objasní hlavnú tému článku. Pokiaľ ho zobrazíte aj v prehľade všetkých článkov, pomôžete čitateľom s rozhodovaním, ktorý príspevok je pre nich zaujímavý. Nezabudnite úvodný odstavec odlíšiť od zvyšku textu. V nasledujúcich riadkoch nájdete ďalšie tipy, ako články upravovať.