Prednáška

Zašliapaný projekt DETSKÉ MESTEČKO

Prednášajúci: Ing. Arch. Peter BRTKO, PhDr. Viera DIEŠKOVÁ, CSc., a Mgr. Branislav LADICKÝ

UNIVERZITA KOMENSKÉHO , Katedra liečebnej pedagogiky, 

link.:https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-liecebnej-pedagogiky/

Termin: február