Mgr. Branislav Ladický, pedagóg a učiteľ
nezávislý kandidát na poslanca MsZ Trenčín - Západ 

Jeden z hlavných zakladateľov OZ Naša rodina Detské mestečko usilujúci sa o prinavrátenie pedagogiky a rodinnej výchovy do detských domovov. Usiluje sa o obnovenie jedinečnej tradičnej rodinnej výchovy v Detskom mestečku Trenčín-Zlatovce.

Iniciátor, spolu s OZ Naša rodina Detské mestečko, bojujúci o zachránenie unikátneho projektu Detské mestečko Trenčín Zlatovce. Podnet na vyhlásenie Detského mestečka v Trenčíne Zlatovciach za Národnú kultúrnu pamiatku, úspešne areál vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku SR. A to na podnet odchovancov uvedeného Detského domova. V republike sa ešte nik z odchovancov nepostavil za záchranu Detského domova. Tu sa to úspešne podarilo.

Mgr. Branislav Ladický ma za, sebou bohatú odbornú publikačnú činnosť v oblasti pedagogiky, psychológie, sociológie a výchovy a vzdelávania v detských domovoch.

Mgr. Branislav Ladický bude určite prínosom pre mesto Trenčín, je to osoba čestná, dobrosrdečná, nápomocná vo všetkých oblastiach, aktívna osoba pri presadzovaní záslužných cieľov . A je to nezávislý kandidát, neuplatní, presadzujúci záujmy ľudí z Trenčína.

Za OZ Naša rodina Detské mestečko
odchovanec Detského mestečka Peter Stupár


ŽIVOTOPIS Mgr. Branislava Ladického, kandidát do MsZ Trenčín-Západ

Autorská beseda ku knihe Návrat pedagogiky do detských domovov v stredu dňa 9.5.2018 o 16,30 hod. vo verejnej knižnici v Trenčíne. 


Stretávka odchovancov a bývalých zamestnancov Detského mestečka 16. júna 2018


Prihlasovací formulár na stretávku odchovancov a bývalých zamestnancov Detského mestečka 

Vyplň formulár a prihlás sa!!!