O nás 

V Detskom mestečku sme pobudli niekoľko rokov. Na biologických rodičov si niektorí nespomínajú no na rodičov, ktorí nám dali lásku, trpezlivosť, vzor a správnu výchovu nezabudneme. Po búrlivej transformácií Detského mestečka sme, ako odchovanci spracovali knihu Rodinné príbehy bez rodín.

Dodnes nám nezostal ľahostajní domov a taktiež aj ďalším priaznivcom, budovateľom a bývalým zamestnancom Detského mestečka. 

Ako odchovanci z Detského mestečka a DeD na Slovensku chceme apelovať predovšetkým na odbornú verejnosť z oblasti špeciálnej pedagogiky, detskej vývinovej psychológie a patopsychológie, všeobecnej pedagogiky, ale i štátnych a politických orgánov, aby vyvolali odborné konferencie a našli riešenia i realizácií v nových spoločenských podmienkach, pretože si myslíme, že podobné projekty boli a sú aj v iných štátoch Európy.

Je to dlhý boj. Veď už Cicero povedal, že "Nečinný človek v mojich očiach znamená, toľko ako keby vôbec nejestvoval".