DETSKÉ MESTEČKO TRENČÍN ZLATOVCE

m i n u l o s ť

DETSKÉ MESTEČKO TRENČÍN ZLATOVCE

s ú č a s n o s ť

DETSKÉ MESTEČKO V TRENČÍNE SA STALO NÁRODNOU KULTÚRNOU PAMIATKOU SR  

Dňa 07.12.2016 obdržal Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav ako vecné príslušný správny orgán a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona ako miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu Podnet na vyhlásenie nehnuteľnej veci za národnú kultúrnu pamiatku: Areál Detského mestečka Trenčín-Zlatovce vypracovaný Mgr. Branislavom Ladickým odchovancom Detského mestečka v novembri 2016.

Detské mestečko Trenčín - Zlatovce 

Detské mestečko vzniklo ako alternatíva klasických detských domovov v 70. rokoch minulého storočia ako detský domov rodinného typu, kde sa o skupinu detí bez rodičov staral manželský pár. Z fungovania nadčasovej alternatívy, ktorú nám závidel celý svet, sa stal problém. 

Milé stretnutie odchovancov, bývalých zamestnancov a priaznivcov Detského mestečka 

Stretnutie u Doc. PhDr. I. D. Vaňkovou, CSc. 

Iva Dobromila Vaňková (přezdívaná Ivava) se narodila 5. ledna 1925 v Háji u Opavy. Nejprve navštěvovala gymnázium v Hlučíně, a když po podpisu Mnichovské dohody v roce 1938 zabrali Háj Němci, přešla do Ostravy na reálné gymnázium. V Ostravě se poprvé setkala se skautingem a ihned se stala jeho členkou. Mezi její blízké přátele patřili také Vláďa Čermák, Otto Klein či Vláďa Pach. Když nacisté roku 1940 skauting zakázali, stala se "Dobra" členkou protinacistického odboje, v jehož rámci převážela do okupovaných a pohraničních oblastí dopisy, zprávy, letáky a jiné ilegální tiskoviny. V prosinci 1942 byla skupina odhalena a "Dobra" byla v pouhých 16 letech podrobena brutálnímu mučení a výslechům Gestapa. Do roku 1945 prožila velice těžké období, na které nerada vzpomíná. Ani konec války nebyl veselejší. Dobromila Vaňková musela identifikovat mrtvá těla svých drahých popravených kamarádů. Po válce se i v těžkých dobách vlády komunistů věnovala skautingu. Nejprve studovala medicínu, pak přešla na pedagogiku a psychologii. V těchto oborech pracovala ještě v devadesátých letech.
Viac aj tu: https://www.sposointe.eu/ 

Vedecká konferencia NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV

- Ako imperatív doby -