ZOMRELA DOC. PHDR. D.I. VAŇKOVÁ, CSC SPOLUZAKLADATEĽKA DETSKÉHO MESTEČKA

23.04.2019

1. PRÍHOVOR ZAKLADATEĽKY TRADIČNEJ RODINNEJ VÝCHOVY V DETSKOM MESTEČKU

"Deti sú budúcnosť národa. Nie je to fráza, je to realita. Preto je až neuveriteľné, že Detské mestečko v Trenčíne - Zlatovciach je ohrozené zánikom. Hovoríme o zániku jeho podstatného poslania. Bolo to pre mňa veľmi ťažké, keď som sa - ako autorka myšlienky a unikátneho projektu náhradnej starostlivosti - dozvedela, že rozklad už začal. Zmena pôvodného projektu výchovy v rodinných bunkách na súčasný stav a hrozba predaja časti (?) objektu "ako nadbytočného majetku" majú neklamnú výpovednú hodnotu."

"Problematike náhradnej výchovnej starostlivosti z odborného hľadiska som sa venovala celý svoj život. V minulosti som bola viac ako 10 rokov riaditeľkou chlapčenského detského domova v Bratislave. Keďže som ovládala viacero cudzích rečí, o. i. aj francúzštinu, viac ako 30 rokov som pôsobila vo FICE (Medzinárodná organizácia detských domovov založená vo Švajčiarsku v roku 1951 - organizácia fungovala pri UNESCO) ako vedúca odboru výchovy a vychovávateľstva. Z titulu tejto funkcie som sa aktívne zúčastňovala svetových kongresov, ktoré sa venovali problematike výchovy detí, dokonca som 2 x aj organizovala svetový kongres v Prahe (v rokoch 1962 - 1990)." (Vaňková in Kozóň, 2017)