Stretnutie odborníkov z oblasti výchovy a vzdelávania

17.03.2019

Dnes stretnutie odborníkov z oblasti školstva v našej centrále. Jednou z vážnych tém sú aj deti z detských domovov, ich výchova a následné uplatnenie. Určite si aj táto oblasť vyžaduje systémové riešenia. Čo považujete Vy za najzávažnejší problém v oblasti slovenského školstva? Čo by ste zmenili? 

Diskutovali: 

predsedkyňa Národnej koalície Ing. Slavěna Vorobelová

Bývalý riaditeľ RZ v Hlohovci a riaditeľ Detského mestečka PhDr. Vladimír Vachalík, CSc.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie PhDr. Štefan Matula, PhD. 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológi PaedDr. Anna Surová - Čulíková, PhD.

Odchovanec Detského mestečka Mgr. Branislav Ladický 

Odchovanec Detského mestečka Peter Stupár


Foto a popis: Peter Králik