Rodinná bunka Pavliková

11.04.2018

Deti žijúce v Detskom mestečku v rokoch 1973 až do roku 1990, respektíve 2005 vyrastali v prostredí, v ktorom sa rozvíjali a aplikovali prvky tradičnej rodiny. Na modeli vtedajšej rodiny - ženy - matky, muža - otca a ich vlastných detí sa formoval narušený citovosociálny vývin, s ktorým prichádzali do zariadenia.

Cieľom dlhodobého pobytu bolo nahradiť deťom odkázaným na náhradnú rodinnú starostlivosť takú starostlivosť - vytvoriť rodinné prostredie, v ktorom budú cítiť atmosféru rodiny, teplo domova, kde sa môžu všestranné rozvíjať a pripraviť podľa svojich schopností pre budúcnosť, keď budú dospelí, budú pracovať alebo si založia vlastnú rodinu.