Rodinná bunka Križanová

11.04.2018

Ťažko slovami opísať našu radosť, keď nám po výberovom konaní - konkurze oznámili, že sme boli prijatí za vychovávateľov do rodinnej bunky. Potom už mali veci pomerne rýchly spád. Naši žiaci nám spolu s vedením školy pripravili dôstojnú a dojemnú rozlúčku. Potom sme niekoľkokrát navštívili riaditeľa Detského mestečka, aby sme si ozrejmili záležitosti týkajúce sa nástupu do práce. Termín bol jasný: 15. 8. 1974 sme sa stali oficiálne vychovávateľmi v Detskom mestečku.