Zrušenie tradičnej rodinnej výchovy v Detskom mestečku Trenčín (2005)

15.01.2018

Treba si ctiť pamiatku zakladateľov a budovateľov Detského mestečka. Detské mestečko v Zlatovciach vznikalo kedysi koncom 60-tích a v začiatkoch 70-tích rokoch za nepriaznivých okolností, kde sa pri jeho realizácii zakladatelia stiahli do úzadia, boli dokonca spoločensky a pracovne odsunutí na okraj, niektorí z nich emigrovali do zahraničia. Ale myšlienka detského mestečka pre štátne deti sa medzi občanmi priaznivo uchytila a tak straníci - normalizátori len otvorili priestor a potom sa na myšlienke rodinnej výchovy na zásadách veľkej kresťanskej rodiny s otcom a matkou, len priživili. Tento už rokmi zabehnutý, vo svete jedinečný systém rodinnej výchovy opustených detí, tzv. odborníci - transformátori a liberalizujúci politici v roku 2005 zrušili.

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. - predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar bol v čase transformácie detských domovov externým poradcom predsedu NR SR pre oblasť detských práv (2003 - 2006) a členom pracovnej skupiny ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pre reformu v oblasti náhradnej starostlivosti (2003 - 2004). Od roku 2014 je členom Výboru expertov pre deinštitucionalizáciu a v rokoch 1999 - 2001 bol členom správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti. 

Nadácia otvorenej spoločnosti je súčasťou celosvetovej siete nadácií amerického podnikateľa a finančníka Georgea Sorosa. V Správnej rade vystupuje Iveta Radičová, predsedníčka a bývala MPSVaR SR v rokoch (2005 - 2006) ktorá v roku 2005 zrušila tradičnú rodinnú výchovu manželských dvojíc v Detskom mestečku Trenčín-Zlatovce.

Viac v odborných knižkách 

NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV (Antonin Kozoň a kol., 2017)

RODINNÉ PRÍBEHY BEZ RODÍN (Ladický a kol., 2013)