Prezentácia projektu Detského mestečka a polícií v SR

31.05.2018

Prezentácia projektu a významu rodinnej výchovy v Detskom mestečku (1973 - 2005)

Spoločenské zmeny po ruku 1989 neboli vždy v každom smere príjemné a pozitívne. Ba v niektorých prípadoch sa dokonca hovorí o zhubných nádoroch a následkoch. Zasiahli aj do života opustených detí v Detskom mestečku a v DeD. Či už žijúcich, alebo nežijúcich rodičov. V 70. rokoch minulého storočia sa našlo riešenie, ktoré je dodnes vo svete plné považované za unikátne. V rokoch 1973-74 otvorili bránu Detského mestečka pri Trenčíne pre opustené deti bez rodičov.

Prevencia, šikana a drogová trestná činnosť

Preventívno-výchovná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou práce polície SR ktorou sa zaoberajú jednotliví príslušníci. Základom ich práce je predovšetkým cielene oslovovať deti a mládež prostredníctvom metodicky spracovaných preventívnych projektov so zameraním na bezpečné správanie, sociálno-patologické javy základy právneho vedomia, bezpečný pohyb v cestnej premávke a prevencie úrazov.

https://www.charitatt.sk/

Prednášajúci 

Peter Stupár (odchovanec Detského mestečka Trenčín-Zlatovce a dlhoročný pracovník policajného zboru SR)