Prezentácia monografie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÉHO MESTEČKA A DETSKÝCH DOMOVOV

04.06.2018

Návrat pedagogiky do detských domovov je ústrednou témou kolektívnej monografie, ktorej autori prispeli svojimi referátmi do vedeckej konferencie Návrat pedagogiky do detských domovov ako imperatív doby v Trenčíne - Zlatovciach dňa 15.12.2017. Konferencia sa konala na počesť duchovných rodičov Detského mestečka v Trenčíne-Zlatovciach - aktívnej účastníčky protinacistického a protikomunistického odboja doc. PhDr. D. I. Vaňkovej, CSc. a katolíckeho disidenta PhDr. J. Sojku, CSc.† a prvého riaditeľa Detského mestečka pána Štefana Reháka†.