Prezentácia projektu  Detského mestečka 

07.06.2018

JUDr. Vladimír Mečiar, Dr. h. c. je bývalý slovenský politik. Bol prvým a tretím predsedom vlády Slovenskej republiky v 90. rokoch 20. storočia. Prakticky jednu dekádu bol najpopulárnejším politikom. 

Mgr. Branislav Ladický, predseda OZ Naša rodina - odchovanci a priaznivci Detského mestečka a podpredseda OZ Naša rodina Peter Stupár sa s JUDr. Vladimírom Mečiarom, Dr. h. c., osobne stretli na konferencii 25 ROKOV SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI dňa 06.06.2018 od 15:00 do 19 hod., v agroinštitút Nitra.

Osobne Mgr. Branislav Ladický venoval 2 knižne publikácie JUDr. Vladimírovi Mečiarovi, Dr. h. c., o problematike nielen samotného Detského mestečka Trenčín - Zlatovce, ale aj detských domovov zo Slovenska. Mgr. Branislav Ladický potom vyzdvihol postavenie tradičnej rodinnej výchovy v bývalom Detskom mestečku, ktorý bol neuváženým krokom zrušený v roku 2005 za vlády vtedajšej Ministerky práce soc. veci a rodín Prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD., ktorá stala na čele správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti a členom tejto Sorosovej nadácie bol aj Prof. MUDr. Mikloško, PhD., (z MO Úsmev ako Dar).

Ak teda vznikol tandem Mikloško - Radičová na zrušenie rodinnej výchovy v bývalom Detskom mestečku, tak výsledok nemohol byť iný ako likvidácia Detského mestečka a detských domovov na Slovensku.

V roku 2013 napísal Mgr. Branislav Ladický knižku "Rodinne príbehy bez rodín", pri príležitosti 40 rokov vzniku Detského mestečka. Knižka, ktorá propaguje úspešne príbehy a výsledky práce v bývalom svetovo unikátnom Detskom mestečku totiž prišla v čase, keď vrcholil tlak na úplné zrušenie Detského mestečka, teda tlak "podnikavcov" získať lukratívne pozemky na ktorých Detské mestečko stojí.

Mgr. Branislav Ladický, odchovanec Detského mestečka (1990 - 2008) inicioval dňa 07.12.2016 vyhlásenie areálu Detského mestečka z vyše 12 Ha pozemkom a s 36 budovami za národnú kultúrnu pamiatku SR. 8.11. 2017 za silnej podpory Spolku slovenských architektov vyhlásili areál Detského mestečka za národnú kultúrnu pamiatku SR.

Druhým unikátnym počinom bolo zorganizovanie Konferencie návrat pedagogiky do detských domovov, ktorá sa konala na počesť duchovných rodičov Detského mestečka Doc. PhDr. Dobromili I. Vaňkovej, CSc., - aktívnej účastníčky protinacistického a protikomunistického odboja, katolíckeho disidenta PhDr. Jána Sojku, CSc., a prvého riaditeľa Detského mestečka a dlhoročného primátora mesta Trenčín pána Štefana Reháka. Z konferencie vznikla aj monografia pod vedením Doc. PhDr. Antonína Kozoňa, CSc.Konferencia sa konala 15.12. 2017 vkultúrnej sále Detského mestečka.

Mgr. Branislav Ladický ako nadšenec, aktivista, odchovanec, zakladateľ a predseda OZ Naša rodina sa dočkal za svoje úspechy od svojho zamestnávateľa, kde učí, že mu nepredlžia pracovnú zmluvu na ďalší rok. Napriek tomu bojuje stále.  

Bližšie tu: