Podporné stanovisko za Spolok architektov Slovenska

19.07.2018

Popri diskusiách a reakciách na vyhlásenie budovy Slovenského rozhlasu a Mosta SNP za národné kultúrne pamiatky trochu zanikla informácia, že nedávno bolo za NKP vyhlásené aj Detské mestečko v Trenčíne-Zlatovciach od architektov Petra Brtka a Ľudovita Režuchu. Podporné stanovisko za Spolok architektov Slovenska na pamiatkovú ochranu tohto unikátneho architektonicko-urbanistického súboru sme v minulom roku zaslali Pamiatkovému úradu SR.

Vyhlásenie za NKP nás teší o to viac, že Detské mestečko bolo vo svojej dobe veľkým pokrokom a unikátom aj v rámci bývalého Československa. Hoci sa zrealizovalo až začiatkom 70. rokov, vzniklo na základe rozsiahlych výskumov a projektových úloh, ktoré v uvoľnenejších 60. rokoch iniciovali projektové ústavy spolu s vtedajším Zväzom slovenských architektov. Cieľom bolo humanizovať starostlivosť o osirelé deti formou ich umiestňovania do pestúnskych rodín. To zahŕňalo aj spoločné bývanie a bežnú dennú prevádzku v samostatných domoch namiesto hromadného umiestňovania detí v "kasárenských" ústavoch sirotincov a detských domovov.

Zaujímavé je, že iniciátormi vyhlásenia Detského mestečka za NKP boli aj jeho bývalí odchovanci, dnes už dospelí ľudia, ktorým koncept rodinného prostredia Detského mestečka umožnil lepší štart do života. Smutným paradoxom je, že po desiatkach rokov fungovania sa v súčasnej dobe zo strany niektorých štátnych inštitúcií a úradov objavujú snahy vrátiť sa späť k systému starostlivosti o tieto deti umiestnením v rôznych ústavoch a "detských domovoch", ktoré sú pravým opakom rodinnej formy starostlivosti. O to dôležitejšie je vyhlásenie areálu v Zlatovciach za NKP - nielen pre architektonicko-urbanistické a výtvarné hodnoty, ale aj pre jeho stále aktuálny spoločenský odkaz.

Spolok architektov Slovenska