Peter Králik: O Detskom mestečku a drogách

21.07.2018

V rokoch 2005 až 2006 bola ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny, kde stihla zrušiť rodinnú výchovu v Detskom mestečku, Iveta Radičová. Detské mestečko fungovalo už od roku 1973, kde sa o skupinu deti starali nepretržite 17 manželských dvojíc, ktoré vychovávali deti celodenne, celotýždenne a celoročne.

Pre noviny SME dňa 25.04.2006 prehlásila Radičová o Detskom mestečku, že "V domove sú bunky, kde sa vychovávatelia starajú o deti, no nie je to klasická rodina. Má to efekt geta a "sú tam deti, ktoré neboli v živote nakupovať".

A tak sa stalo, že rodinná pedagogika bola vyhnaná z areálu Detského mestečka v Trenčíne spolu s manželmi - vychovávateľmi. Tým sa uvoľnila cesta už len obyčajnému detskému domovu zo všetkými negatívami, ktoré štátom dehumanizovaná ústavná výchova prináša.

https://glob.zoznam.sk/peter-kralik-o-detskom-mestecku-a-drogach/#disqus_thread