Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal rozhodnutie - vyhlásenie areálu Detského mestečka za národnú kultúrnu pamiatku SR

30.01.2018