Odkaz transformátorom a hrobárom tradičnej rodinnej výchovy v bývalom Detskom mestečku (1973 - 2005)

16.04.2018

Vyjadrenie ÚSTREDIA PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY (sekcia sociálnych vecí a rodiny)

Cit.: "Výchova, ktorú popisujete ako rodinnú výchovu je kolektívnou výchovou a napriek nedôslednému výberu zamestnancov nebolo možné eliminovať všetky riziká spojené s 24 hodinovými službami, rozvratu ich vlastnej nukleárnej rodiny, vyhoreniu, či dokonca patológií vo výchove".   (ÚPSVaR BA, 2.9.2015)

Cit.: "Detské mestečko bola dobrá výchova, ale dobrá izolovaná výchova v istom čase. Izolovaná výchova a súrodenci boli poroztrhávaný". (Mikloško Jozef, predseda spoločnosti Úsmev ako Dar, 13.02.2018)


Transformátorom a hrobárom tradičnej rodinnej výchovy v bývalom Detskom mestečku prikladáme fotky ako dôkaz, že Detské mestečko vonkoncom nebolo izolované a súrodenci zásadne žili a vyrastali spolu v Detskom mestečku.