Občania si zaslúžia byť informovaní aktívne a spravodlivo...

19.05.2019

Primátor mesta Trenčín

Vec:

Požiadavka na započatie prác na prístupovej komunikácií.

Jedná sa o stavebné pozemky vo vlastníctve v mestečku. Ide o výstavbu rodinných domov, ktoré sú zahrnuté aj v zastavovacom pláne mesta Trenčín. Je potrebné doriešiť prístupovú komunikáciu.

Táto situácia už bola predbežné riešená s viceprimátorom mesta Trenčín a Ing. Košútom. Prosíme o opätovné dojednanie stretnutia tak, aby sa uvedené práce mohli započať, vrátané výstavby rodinných domov.

Za kladné vybavenie vopred ďakujeme.

S pozdravom Ing. Halas Milan

V Trenčíne 6.5.2016 

Poznámka: V roku 2016 bol a stále je primátorom Trenčína Mgr. Richard Rybníček. Človek, ktorý má dobre vzťahy s ex-ministerkou PSVaR SR prof. Ivetou Radičovou, ktorá v roku 2005 rozprášila rodinnú výchovy v bývalom Detskom mestečku, ktorá tu fungovala viac ako 30 rokov.

V roku 2017 sa na osobnom stretnutí u Mgr. Richarda Rybníčka stretli zástupcovia OZ Naša rodina a odchovanci z Detského mestečka páni Mgr. Branislav Ladický a Peter Stupár, ktorí srdečne pozvali pána primátora na vedeckú konferenciu NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV, ktorá sa priamo konala v Detskom mestečku na počesť zakladateľa, prvého riaditeľa Detského mestečka a dlhoročného primátora mesta Trenčín pána Štefana Reháka. Pán Mgr. Richard Rybníček zaujal alibistický postoj a na konferencií sa vôbec nezúčastnil. Jeho odpoveď bola tá, že "On sa v danej problematike nevyzná". Dokonca osobne prehlásil, že je dobrý priateľ s Jozefom Mikloškom ml. z Úsmevu ako Dar, ktorý taktiež participoval na zrušený Detského mestečka a dlhodobo verejne prehlasuje, že deti v Detskom mestečku žili izolované a nepripravený do života. Pritom Mikloško ml. nikdy nepracoval v detských domovov.