Zaujímavosti o Mgr. Branislavovi Ladickému

02.09.2018

Od pol roka bol umiestnený do dojčenského ústavu v Púchov

Od 3 rokov ho privítalo Detské mestečko v Trenčíne (Detský domov rodinného typu)

V 21 odchádzal z Detského mestečka a nastúpil na Univerzitu Konštantína a Filozofa, kde vyštudoval odbor: Učiteľ telesnej a etickej výchovy

V 26 napísal knižnú publikáciu z prostredia Detského mestečka /RODINNÉ PRÍBEHY BEZ RODÍN) link.: https://m.heureka.sk/knihy/rodinne-pribehy-bez-rodin-branislav-ladicky/

V 27 zorganizoval stretávku a konferenciu bývalých odchovancov, zamestnancov, priaznivcov a zakladateľov tradičnej rodinnej výchovy v Detskom mestečku

V 29 vytiahol na svetlo kauzy, že: Deti rodia deti, nedokončujú školy, páchajú trestnú a drogovú činnosť, link.: https://www.aktuality.sk/clanok/495766/ked-deti-rodia-deti-boli-sme-v-schatranom-ustave-ktory-urady-nevidia

V 30 roku dával podnet na vyhlásenie areálu Detského mestečka za Národnú kultúrnu pamiatku SR (Čo sa mu aj nakoniec podarilo a Detské mestečko s 36 budovami a 12 Ha pozemkom vyhlásili za NKP SR)

V 30 založil OZ Naša rodina, kde občanov, odborníkov a politikov informujú v publikačnej činnosti (Mládež a spoločnosť, prevencia, zborníkov ap.)

V 31 spoločne aj s Doc. PhDr. Antonínom Kozoňom, CSc., vydali do obehu monografiu NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV

Mgr. Branislav Ladický je nepohodlný pre dnešných natieračov spoločenského gýča.  

O Ladickom je známe, že nezastáva názory neziskovej organizácie Úsmev ako Dar. Je zástancom toho, že treba cielenú výchovu a vrátenie sa ku skutočným hodnotám pôvodného projektu Detského mestečka. Za budúcnosť pre ohrozené deti v náhradnej starostlivosti nepovažuje za dôležité materiálne šťastné detstvo (koncerty Úsmevu ako Dar), ale hodnotové šťastné detstvo. K ním sa treba vrátiť.

  • LADICKÝ, B. 2013. Rodinné príbehy bez rodín. Bratislava: H plus, 2013. s.80. ISBN 978-80-88794-58-5.
  • LADICKÝ, B. 2016. Vzostup a pád Detského Mestečka pri Trenčíne. In : ZRNO, týždenník, ročník XXVII. číslo 41- z dňa 9.10.2016, str. 4-5., ISSN 1337-0529.
  • LADICKÝ, B. 2016. Prečo systém výchovy v dnešných detských domovoch zlyháva. In : ZRNO, týždenník, ročník XXVII. Číslo 43- z dňa 23.10.2016, str. 4-5., ISSN 1337-0529.
  • LADICKÝ, B. 2016. Dilema o výchove v detských domovoch. In: Mládež a spoločnosť. Ročník XXII. č. 1, str. 81-84., 2016. ISSN 1335 - 1109.
  • LADICKÝ, B. 2016. Prijemné a ničím nefalšované stretnutie odchovancov detského mestečka v Zlatovciach s ich náhradnými, ale skutočnými rodičmi. In: Mládež a spoločnosť. Ročník XXII. č. 3, str. 90-91., 2016. ISSN 1335-1109.
  • LADICKÝ, B. 2016. Tváre a masky Detského mestečka v Zlatovciach pri Trenčíne. In: Prevencia. Ročník XY/2016. č. 4, str. 50-52., 2016. ISSN 1336-3689.
  • LADICKY,B. 2017. Detské mestečko v Trenčíne sa stane národnou kultúrnou pamiatkou SR. In: Mládež a spoločnosť. Ročník XXIII č. 2, str. 79-82., 2016. ISSN 1335-1109
  • LADICKÝ, B. - BRTKO,P. 2017. Detské mestečko Trenčín - Zlatovce. Zborník: Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, strana 5-6, Bratislava 2017.
  • LADICKY,B. 2017. Detské mestečko - retrospektívy a perspektívy. Zborník: Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, strana 7-13, Bratislava 2017.
  • LADICKÝ,B. - REHÁK,Š. 2017. PEDAGOGIKA AKO ZÁKLAD ŽIVOTA DETÍ V NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI. Monografia: Návrat pedagogiky do detských domovov. OZ Naša rodina a Spoločnosť pre sociálnu integráciu SR, strana 109 - 134. Trenčín 2017.

Text spravovala PhDr. Lucia Rehanslová