Návrat pedagogiky do detských domovov

13.04.2018

  • Kozoň, Antonín a kol. 
  • Návrat pedagogiky do detských domovov 
  • Trenčín: SpoSoIntE, 2017. 282 s. 
  • ISBN 978-80-89533-22-0

Úvahy a inšpirácie Vaska Kusina nad kolektívnou monografiou doc. PhDr. Antonína Kozoňa, PhD.

Nad zložitou problematikou výchovy a vzdelávania, predovšetkým najmladšej populácie v našich (domácich) podmienkach - rámcovaných a niekedy až "oplotených" globalizáciou, jej hmlistými pravidlami, ale aj neskrotným, nesprávne chápaným liberalizmom, absolutizujúcim slobodu bez zodpovednosti ako najväčší a najželanejší dar demokracie - sa v tvorivom a kritickom duchu "nahlas" zamýšľa kvalifikovaný, inštitútom konferencie stmelený tím odborníkov z oblasti edukačných vied, psychológie, filozofie, ale aj sociológie a historiografie.