Národný umelec Ignác Bizmayer

18.07.2018

sa narodil 20. apríla 1922 v Košolnej, v rodine so starobylými habánskymi koreňmi. V jeho rodnom dome a na priľahlých pozemkoch odkryl známy keramik a zberateľ keramiky - Heřman Landsfeld - vzácny nález habánskej fajansy (v r. 1932 a 1934), všimol si nadaného chlapca Ignáca a získal ho na štúdium do keramickej školy v Modre. Mladý Ignác Bizmayer si v modranskej keramickej škole osvojil všetky odborné, tvorivé i umelecké postupy pri tvorbe keramiky. Stal sa uznávaným maliarom, no súčasne sa venoval i keramickej plastike. Hrával ochotnícke divadlo, s kolegami ochotníkmi odohrali známu hru Hrnčiarsky bál a traduje sa, že na jej motívy zložil Gejza Dusík svoju slávnu operetu.

V SĽM pracoval do r. 1957 ako vedúci maliarskej dielne. Po odbornom zhodnotení jeho prvej samostatnej výstavy v Prahe (1955) bol prijatý do Zväzu slovenských výtvarných umelcov a začal pracovať ako samostatný umelec vo svojom ateliéri v Modre - Harmónii, kde so svojou rodinou žije dodnes. Námety čerpá zo života slovenského ľudu v jeho tradičnej podobe, tvorivo ich vkladá do rôznych foriem - kachlíc, reliéfov, reliéfnych tanierov a samozrejme plastík rôznych veľkostí. Jeho tvorba je delená do viacerých okruhov podľa témy: zbojnícka tematika, ktorá ho oslovila priamo na mieste jej tradícií v Terchovej, pracovná tematika (známy cyklus Rok vo vinohrade, poľné práce), páry krojovaných neviest a ženíchov, biblická tematika, hudci a sólisti, jarmočníci. Bohatá celoživotná tvorba je zastúpená v jeho personálnej galérii - Galérii Ignáca Bizmayera v Modre, ktorá je v správe SNM - Múzea Ľudovíta Štúra. Majster Bizmayer získal rad štátnych ocenení, z najvýznamnejších sú to v r. 1982 udelený titul národný umelec, r. 2003 Pribinov kríž 1. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj výtvarného umenia.

Národný umelec I. Bizmayer sa venuje tiež zberateľstvu na profesionálnej úrovni. Jeho zberateľská činnosť zahŕňa ľudové a historické predmety. Nedávne jubileum - 95 rokov tvorivého života oslávil v plnej sile a s elánom jemu vlastným. Majstrova živá pamäť, neuveriteľné znalosti z histórie, etnografie, kultúry a predovšetkým jeho pútavé rozprávanie sú zárukou toho, že návšteva v rodine Bizmayerovcov je kultúrnym a estetickým zážitkom.

Za exteriérovú výzdobu Detského mestečka v Trenčíne získal majster Bizmayer výtvarnú cenu Zväzu slovenských výtvarných umelcov v oblasti umeleckopriemy­selnej tvorby Najkrajšie dielo v roku 1974.

Autorka textu a fotiek Mgr. Sylvia Hrdlovičová, historička, kurátorka a dokumentátorka aktivít národného umelca Ignáca Bizmayera s dôrazom na kroje slovenských regiónov a ich využitie vo figurálnej tvorbe/ SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre, link.: https://www.snm.sk/