Najmilší koncert roka v Nitre 

08.04.2018

OZ Naša rodina - odchovanci Detského mestečka sa zúčastnili koncertu v Nitre, čo nám bolo aj umožnené. Ale pred začatím koncertu nám organizátor oznámil, že na priamy príkaz predsedu spoločnosti Úsmev ako Dar (prof. Jozef Mikloško) bolo zakázané vyhotovovať fotografické a video záznam z daného koncertu. Pritom v spoločenskej sále si daný koncert natáčali pomaly všetci účastníci, ale nám to bolo zamedzené. Očakávali sme, že daného koncertu sa zúčastni aj prof. Mikloško, ale neprišiel. Čo nám je veľmi ľúto, pretože naše združenie chce dopomáhať deťom v DeD a propagovať rodinnú výchovu.