Kritika reformy detských domovov na Slovensku a resotov.

06.02.2018

"Ešte nevyhodnotili poriadne reformu Mikloška po roku 2005, kde reforma skolabovala, deti v domovoch rodia deti, užívajú sa narkotika, nedokončuje sa vzdelanie, deti sú nútené kradnúť priamo v domovoch, aby prežili. Výchova v detských domovoch už nie je, riaditelia či riaditeľky domovov sú bývalé upratovačky, vedúce školskej jedálne, zamestnanci obchodu, zverolekári, ekonómovia ap. Takže podľa ministerstva PSVaR odborníci poslušný a určite odborníci v sociálnej sfére s praxou? Asi sotva! Spravia si Soros Mikloško školu a pasujú ich na odborníkov. Radšej to zahladia novou chaos reformou. A keď už ideme rozprávať o akože odborníkovi Mikloskovi, tak aký že on je odborník? Je doktor vyučený bez praxe, jedinú prax má v neziskovej organizácií äÚsmev ako Dar s.r.o. a OZ), vlastne honosnej ziskovke pre neho a priaznivcov, jednu reformu spravil no nedokáže diskutovať a obhájiť ju, neprezentuje žiadne výsledky a hlavne posun vo výchove a vzdelávaní deti v detských domovoch. Jeho jediná prezentácia výsledkov ich práce je v ich knižke s názvom Deti choré na lásku. Treba si dôsledné prečítať a budete v obraze ako pracuje Úsmev ako dar. Za ďalšie práve pán Mikloško reformátor a hlavne odborný hrobár rodinnej výchovy zrušil, zlikvidoval jediný detsky domov na svete s plne rodinnou výchovou a to Detské mestečko v Trenčíne Zlatovciach. Za vlády pani Radičovej a akože vytvorili rodinné detské domovy po roku 2005, ale súčasné detské domovy okolo rodiny ani len neprechádzajú. Preto mám otázku pre odborníkov, čo je vlastne rodina? Je rodina kde sú otec a matka ako vzor muž a žena? Alebo je rodina kde sa strieda 5 žien po smenách pri deťoch? Aký vzor majú mať deti pri dohľade a nie výchove a vzdelaní? Vzor rodinnej výchovy manželských dvojíc plne fungoval v jedinom rodinnom detskom domove v Detskom mestečku do roku 2005 a mal obrovské výsledky práce, bol uznávaný po celom svete. Preto bol zrušený! A ak by na tom vzore pracovali a fungovali všetky detské domovy, tak by sme tu nepotrebovali obrovskú kopu fušerov neodborníkov, a hlavne ziskových neziskoviek. Podľa odpovedí kompetentných terajších orgánov je stav v SR v oblasti detských domovov úplne v poriadku. Nevadí štátu ani kompetentným, že dievčatá od 14 rokov rodia deti v domovoch? Nedokončujú vzdelanie, čiže do života idú bez vzdelania. Dievčatá môžu rodiť deti, lebo podľa nich je to v poriadku, že skôr dospievajú a hlavne zabezpečia ďalších klientov k adopcii a do detských domovov. Štát podľa nich garantuje iba chov takýchto deti, garantuje iba povinnú 10 ročnú školskú dochádzku a tu je výhoda ak deti detský domov umiestni do osobitnej školy, tam potom detský domov a ani štát nemá žiadnu zodpovednosť a majú krásnu výhovorku, že deti sú iné. Nie deti sú iné, ale na postoch sú nekompetentný a neodborný ľudia, ktorí sa tvária, že to čo vymysleli je správne. A pritom zavádzajú ešte väčší chaos a ničia život deťom a ich rodinám".

  • Text príspevku
  • Peter Stupár
  • Odchovanec Detského mestečka
  • Úspešný policajt SR