Komentár Braňa Ladického: Hrobári Detského mestečka v Trenčíne zo Sorosovej nadácie otvorenej spoločnosti

30.12.2018

Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., na úvod v knižke RODINNÉ PRÍBEHY BEZ RODÍN (2013) uvádza, že "Detské mestečko Zlatovce - Trenčín vzniklo 1. septembra 1973. Prvých 15 rokov bolo pýchou a (pre mnohých) ideálom náhradnej inštitucionálnej výchovy; neskôr, do roku 1997, sa stalo jej rešpektovanou alternatívou a nakoniec sa stalo problémom, ktorý nechceli kompetentní pracovníci príslušného ministerstva i úradu práce, sociálnych vecí a rodiny riešiť inak, ako jeho faktickou likvidáciou. Bolo to politické rozhodnutie. Bolo to aj (najlepšie) odborné riešenie?

Žalostný rok 2005

V roku 2005 rezort práce Ivety Radičovej za silnej podpory predsedu a člena Nadácie otvorenej spoločnosti Jozefa Mikloška ml., zrušili základy rodinnej výchovy v Detskom mestečku Trenčín-Zlatovce bez hĺbkovej analýzy, aby si vyžiadali audit výsledkov práce v bývalom Detskom mestečku v rokoch 1973 - 2005.

Dobre sa vedelo o výsledkoch výchovno-vzdelávacej práce v bývalom Detskom mestečku, lenže dlhodobý zámer bol taký, že chceli Detské mestečko postupne sprivatizovať.

Úsmev ako Dar ako tzn. n. o., robí veci inak ako hlása. A samotný predseda tejto spoločnosti (J. Mikloško ml.) nikdy nepracoval v Detskom domove, vyštudoval medicínu v ktorej tiež nepôsobil a je syn politika J. Mikloška st., ktorý je slovenský politik (KDH), bývalý podpredseda vlády ČSFR a bývalý veľvyslanec Slovenska v Taliansku. Je starším bratom Františka Mikloška, teda J. Mikloška ml., strýko. Vytvorili si rodinný podnik, ktorý ich začal živiť už v 90 rokoch.

Hrobári tradičnej rodinnej výchovy v Detskom mestečku

Môžeme povedať, že na úpadku a zániku tradičných veľkých rodín v Detskom mestečku v Trenčíne - Zlatovciach (v roku 2005) sa podieľal, ako jeden z hlavných predstaviteľov transformácie detských domovov na Slovensku a Detského mestečka v Zlatovciach, práve Jozef Mikloško, ml.- predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako Dar bol v čase transformácie detských domovov externým poradcom predsedu NR SR pre oblasť detských práv (2003 - 2006) a členom pracovnej skupiny ministra práce sociálnych veci a rodiny pre reformu v oblasti náhradnej starostlivosti (2003 - 2004), Od roku 2014 je členom expertov pre deinštitucionalizáciu. V roku 1992 sa stal aktívnym členom Nadácie otvorenej spoločnosti G. Sorosa.

Nadácia Úsmev ako Dar

Nadácia oficiálne vznikla v roku 1991. V roku 1996 sa premenovala na Spoločnosť priateľov detí z detských domovov. Na internetovej stránke (uvádza Úsmev ako Dar, že začali novú etapu ich odbornej činnosti - s novou výzvou. Tou hlavnou víziou bola zmena detských domovov internátneho typu na detské domovy rodinného typu. Realita je žiaľ iná. (Ladický, 2017) v zborníku Návrat pedagogiky do detských domovov dokladá: "že podľa ročného výkazu na MPSVaR SR o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovov na Slovensku 05.01 za rok 2015 tvoria ženy v tejto profesii 86% podiel. Môžeme povedať, že základné motto transformácie "Transformujeme detské domovy na rodinné typy" sa stáva mýtusom". (Ladický - Kozoň, 2017, strana 113).

Uspeli sme, tvrdí organizácia Úsmev ako dar, lebo "do roku 2005 transformácia položila základy rodinnej výchovy v detských domovoch. Transformáciu považujeme za jeden z najväčších míľnikov našej dlhodobej snahy o zlepšenie života detí v domovoch". Uvádza sa na stránke združenia Úsmev ako Dar.

Čo je to vlastne Úsmev ako Dar?

Úsmev ako Dar spol. s.r.o., ako subjekt vznikol 02.07.2005 a konateľom spoločnosti sa stala Ing. Eva Bodnárová, ktorá na pozícií zotrvala uctihodných 12 rokov a v roku 2018 ju vystriedalaMgr. Emília Bezáková, PhD., ktorá je aj výkonnou riaditeľkou organizácie Úsmev ako Dar a riaditeľka bratislavského Centra pre obnovu rodiny. Lenže v pozadí karavanu ťahajú ľudia z MPSVaR a Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., ktorý je absolventom a zároveň aj vedúcim katedry prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety, ktorá sídli aj v priestoroch budovy Úsmev ako Dar.

HLAVNÝ DENNÍK

https://www.hlavnydennik.sk/2018/12/28/komentar-brana-ladickeho-hrobari-detskeho-mestecka-v-trencine-zo-sorosovej-nadacie-otvorenej-spolocnosti/?fbclid=IwAR0ZJGcvFTTFcv31-rjfETy4kmaTldb7kzowqgNbIGP72cfbK1VyoPGGvNs