Kancelária prezidenta SR píše           Mgr. Branislavovi Ladickému

13.11.2017

K problematike DETSKÉHO MESTEČKA
K problematike DETSKÉHO MESTEČKA
K problematike DETSKÉHO MESTEČKA
K problematike DETSKÉHO MESTEČKA

MPSVaR ďalej uvádza, že od roku 2012 otehotneli počas pobytu v bývalom Detskom mestečku štyri dievčatá, z toho tri ako maloleté. Zámerom MPSVaR je do roku 2020 znížiť kapacitu Detského domova Zlatovce, opustiť súčasný areál detského domova, a následne presunúť organizačné zložky zariadenia do rodinných domov.