Ing. arch. Peter Brtko - architekt Detského mestečka

16.04.2018

Svoj vzťah a priateľský obdiv k prvému riaditeľovi Detského mestečka, Štefanovi Rehákovi, ktorý nás v nedávnej minulosti opustil vo veku 85 rokov som vyjadril v kondolenčnom liste jeho synovi, keby sme boli Američania, dostal by titul OTEC ZAKLADATEĽ. Moja úcta patrí aj ďalším riaditeľom, pre ktorých bol život s Detským mestečkom nie prácou ale poslaním, spomeniem pre mňa tých hlavných, prof. Viktor Chovanec , prof. Vladimír Vachalík a motor mestečka Milan Hegeduš.

Ing. arch. Peter Brtko

Bratislava 12.12.2017