Farizeji pôsobia medzi nami Autor článku Eva ZELENAYOVÁ

25.07.2018

V roku 1993 vyhlásila Organizácia Spojených národov pätnásty máj za Deň rodiny. Lenže OSN presadzuje tiež agendu inakosti, ktorá rodinu potláča. A dosť agresívne. Aj na Slovensku sme svedkami podobnej schizofrénie. Spoločnosť priateľov detských domovov vznikla v roku 1991. V roku 1996 sa premenovala na Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar. Jej predsedom je Jozef Mikloško ml. Na svojej internetovej stránke združenie uvádza, že v roku 1996 sa začala nová etapa odbornej činnosti, a to výzvou zmeniť detské domovy internátneho typu na domovy rodinného typu. Ďalej sa záujemca dočíta, že OZ v roku 2000 "v spolupráci s Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny SR zriadili koncepčnú skupinu, ktorá pripravovala transformáciu systému náhradnej starostlivosti, aby sa deti s nariadenou ústavnou výchovy mohli jednoduchšie vrátiť do rodín či vyrastať v iných formách náhradnej rodinnej starostlivosti".

Uspeli sme, tvrdia aktivisti zo združenia, lebo "do roku 2005 transformácia položila základy rodinnej výchovy v detských domovoch. Transformáciu považujeme za jeden z najväčších míľnikov našej dlhodobej snahy o zlepšenie života detí v domovoch", uvádza sa na stránke združenia.

V marci 2016 napísal Mikloškovi ml. otvorený list jeden z chovancov Detského mestečka v Zlatovciach Branislav Ladický. Nie znepokojený, priam pohoršený transformáciou Detského mestečka, na ktorej participoval i Mikloško ml. Jej výsledkom bolo odstránenie sedemnástich manželských dvojíc, ktoré nahradili päťdesiatimi vychovávateľkami pracujúcimi na tri zmeny. "My odchovanci z Detského mestečka sme presvedčení", uvádza Ladický v otvorenom liste Mikloškovi, "že nám ktosi zobral niečo, čo bolo pre nás najdôležitejšie - citový prístup manželských dvojíc k nám,, lásku, ktorú sme cítili vo všetkom, čo sa diali v rodinných bunkách..."

Iniciatíva Slovenský dohovor za rodinu vyvíja aktivity po celom Slovensku a usiluje sa poukázať na "zlo z Istanbulu", teda na Istanbulský dohovor. Jej charizmatickým predstaviteľom je kňaz Marián Kuffa. Jeho prednášky (či kázne) i prednášky ďalších aktivistov sú vždy spojené so svätou omšou. Všetci prednášajúci zdôrazňujú význam rodiny v spoločnosti a v Trnave sa pridal aj Mikloško ml. Ako lekár vysvetlil význam rodinného prostredia pre zdravý vývoj dieťaťa. Ibaže ten istý Mikloško v spolupráci s Radičovej rezortom v roku 2005 dosiahol v Detskom mestečku v Zlatovciach pravý opak. Rozprášili rodiny a náhradných rodičov vymenili za vychovávateľov s osemhodinovým pracovným časom.

Mikloška i Radičovú spája minulosť. Radičová stála na čele správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti a členom správnej rady tejto Sorosovej nadácie bol aj Mikloško. Ide o nadáciu, ktorá sa skôr zameriava na podporu inakosti než rodiny. Ak teda vznikol tandem Mikloško - Radičová na transformáciu detských domovov, výsledok nemohol byť iný ako likvidácia rodinného typu výchovy v detských domovoch. Ladický sa usiloval zachrániť Detské mestečko a inicioval jeho vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku SR. Založil OZ Naša rodina, ktoré chce vrátiť pôvodný systém do Detského mestečka v Zlatovciach. Zrejme niekomu prekazil plány na získanie lukratívnych nehnuteľnosti, lebo škola mu nepredlžila pracovnú zmluvu na ďalší rok. Napriek tomu sa nevzdáva.