Família - Príbeh manželov Križanovcov, ktorí vychovali 40 detí a svojich 2 synov.

03.02.2018

"Ťažko slovami opísať našu radosť, keď nám po výberovom konaní - konkurze oznámili, že sme boli prijatí za vychovávateľov do rodinnej bunky. Potom už mali veci pomerne rýchly spád. Naši žiaci nám spolu s vedením školy pripravili dôstojnú a dojemnú rozlúčku. Potom sme niekoľkokrát navštívili riaditeľa Detského mestečka, aby sme si ozrejmili záležitosti týkajúce sa nástupu do práce. Termín bol jasný: 15. 8. 1974 sme sa stali oficiálne vychovávateľmi v Detskom mestečku". (Križanovci in Ladický, 2013)

Viac tu v knižke RODINNÉ PRÍBEHY BEZ RODÍN