Dieťa v ohrození:           aby pomoc deťom prišla včas:“

13.03.2019

27. ročník konferencie 

Dieťa v ohrození: " ....aby pomoc deťom prišla včas:" 

Rané poradenstvo ako prevencia pred školskou neúspešnosťou 

Zborník príspevkov z 27. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie v Bratislave 

Príspevok o Detskom mestečku a detských domovov 

Podpora detí predškolského veku v náhradnej starostlivosti 

Branislav LADICKÝ a Viera DIEŠKOVÁ  

Strany 45 - 57