DETSKÉ MESTEČKO - vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku

24.11.2017

Na podnet Mgr. Branislava Ladického, odchovanec Detského mestečka