Detské mestečko v Zlatovciach je národnou kultúrnou pamiatkou

14.06.2018

Detský domov s areálom, verejnosti skôr známy ako Detské mestečko v Zlatovciach pri Trenčíne je od novembra 2017 národnou kultúrnou pamiatkou. Je prvou a zároveň poslednou realizovanou stavbou tohto druhu na Slovensku. Projekt mal ambíciu priblížiť výchovu v inštitucionalizovaných podmienkach bežnému rodinnému životu. Hlavnými princípmi tohto experimentálneho typu opatery bolo poskytnúť dieťaťu trvalého vychovávateľa, dať mu trvalé postavenie v skupine a to v trvalom prostredí. Jednotlivé obytné bunky boli dimenzované pre malé skupiny detí a vychovávateľsko-manželskú dvojicu. Prostredníctvom opatery v náhradnej rodinnej starostlivosti získali deti základné predpoklady pre vytváranie morálnych vzťahov, návykov a možnosť identifikácie vzhľadom na pohlavie rodičov. Hodnota celého projektu spočíva aj v komplexnosti riešenia, pri ktorom sa realizácia oprela o výskum v teréne a teoretické poznatky. Architekti v návrhu uplatnili poznatky z realizácií typológie doma i v zahraničí, čo vytvorilo predpoklady pre vytvorenie zariadenia celkom novej kvality.