DETSKÉ MESTEČKO TRENČÍN ZLATOVCE 

17.06.2019

                     M i n u l o s ť

Zásluhou Detského mestečka vyrástli mnohí životaschopní mladí, dnes už dospelí ľudia, ktorí vedia popísať čo im Detské mestečko dalo, akú výchovu, starostlivosť a vzdelanie dostali.