Detské mestečko Trenčín. Stanovisko v mene voľného združenia nezávislých architektov trenčianskeho regiónu - Náš Trenčín k jeho rozpredávaniu.

30.09.2018

Areál Detského mestečka v Trenčíne je jedným z mála urbanisticky aj architektonicky vydarených komplexov vybudovaných v meste Trenčín. Areál je do dnešného dňa plne funkčný a je jedinečným svedectvom svojej doby.

Projekt Detského mestečka od autorov Peter Brtko a Ľudovít Režucha získal v roku 1974 cenu Dušana Jurkoviča,

Akýkoľvek necitlivý zásah do koncepcie tohto diela povedie k nezvratným škodám.

Pri rozpredávaní jednotlivých objektov nie je predom známy zámer kupujúceho, čo s nadobudnutými objektami urobí. Preto je tu reálne riziko rozpadu pôvodnej koncepcie areálu ktorému by malo mesto Trenčín zabrániť. Jednou z možností je prevod (kúpa) ponúkaných objektov do majetku mesta.

Ako architekti pôsobiaci v meste Trenčín navrhujeme ochranu celého areálu Detského mestečka, jeho urbanistického a architektonického riešenia a to aj v prípade ak dôjde k jeho rozpredaniu.

Spracoval, Akad. arch. Ing. Igor Mrva