DETSKÉ MESTEČKO JE UŽ KULTÚRNOU PAMIATKOU SR

03.12.2017

Detské mestečko v Zlatovciach, ktoré je dnes súčasťou Trenčína, sa stalo národnou kultúrnou pamiatkou. Išlo o iniciatívu bývalých odchovancov a ich podporovateľov. Tento detský domov vznikol pred viac ako 40 rokmi. V súčasnosti už systém manželských dvojíc v detskom domove nefunguje. Od roku 2005 sa tu o deti starajú vychovávatelia.

Na podnet Mgr. Branislava Ladického