MÝTY A LIMITY OCHRANY PRÁV DETÍ ROZVÁDZAJÚCICH SA A ROZVEDENÝCH RODIČOV

03.04.2018

XXV. konferencia: Dieťa v ohrození

MÝTY A LIMITY OCHRANY PRÁV DETÍ ROZVÁDZAJÚCICH SA A ROZVEDENÝCH RODIČOV

ZBORNÍK

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Bratislava

2017

Mgr. Branislav Ladický, Ing. Arch. Peter Brtko: Detské mestečko Trenčín - Zlatovce ... 5

Mgr. Branislav Ladický: Detské mestečko - retrospektívy a perspektívy ... 7