Podnecujúca publikácia      BRANISLAV LADICKÝ: Rodinné príbehy bez rodín. Bratislava: H plus, 2013, 80 strán, ISBN 978-80-88794-58-5

25.04.2019