Prichádza ku Vám kniha. Kniha výpovedí detí o časti ich života, ktorú prežili v Detskom mestečku Zlatovce. Kniha o tom, čo všetko im do života dalo, ale i o pocitoch krivdy, bolestiach i hneve, keď po "transformácii" zariadenia prišli o svoj domov a o "svojich" ľudí. Je to aj kniha o dvoch skupinách dospelých. Na jednej strane o tých, ktorí tam s deťmi žili vo svojich rodinách, i o tých, ktorí s Detským mestečkom nejako spolupracovali; na druhej strane nepriamo i o tých, ktorí sa rozhodli Detské mestečko zrušiť. Spomienky detí, ktoré časť života prežili v Detskom mestečku. K 40. výročiu vzniku Detského mestečka Trenčín-Zlatovce.