Informujeme občanov  

 

DETSKÉ MESTEČKO TRENČÍN ZLATOVCE 

Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., na úvod v knižke RODINNÉ PRÍBEHY BEZ RODÍN (2013) uvádza, že "Detské mestečko Zlatovce - Trenčín vzniklo 1. septembra 1973. Prvých 15 rokov bolo pýchou a (pre mnohých) ideálom náhradnej inštitucionálnej výchovy; neskôr, do roku 1997, sa stalo jej rešpektovanou alternatívou a nakoniec sa stalo problémom, ktorý...

Srdečne pozývame na výstavu architekta Petra Brtka, laureáta Ceny Emila Belluša 2018 za celoživotné dielo.

Ing. arch. Peter Brtko sa narodil 23. 8. 1938. Architektúru študoval na Vysokej škole technickej v Bratislave v rokoch 1956 - 1962. Venoval sa architektonickej tvorbe, rekonštrukciám historickej architektúry a pamiatkovej starostlivosti. Z množstva realizovaných diel spomeniem pri tejto príležitosti len niekoľko, ktoré výstižne ilustrujú...

Dočkali sme sa. Súčasná riaditeľka Detského domova v Trenčíne - Zlatovce (bývalé Detské mestečko) bola ocenená priamo MPSVaR (JUDr. Jánom Richterom) a tzn. Prof. Jozefom Mikloškom, PhD., predseda tzn. "neziskovej organizácie" Úsmev ako Dar. Bola ocenená za svoju prácu, ktorú ne-vykonáva. Detský domov chátra, deti nedokončujú školu, deti rodia deti....