Informujeme občanov  

 

DETSKÉ MESTEČKO TRENČÍN ZLATOVCE 

Dnes stretnutie odborníkov z oblasti školstva v našej centrále. Jednou z vážnych tém sú aj deti z detských domovov, ich výchova a následné uplatnenie. Určite si aj táto oblasť vyžaduje systémové riešenia. Čo považujete Vy za najzávažnejší problém v oblasti slovenského školstva? Čo by ste zmenili?

V roku 2005 rezort práce Ivety Radičovej za silnej podpory predsedu a člena Nadácie otvorenej spoločnosti Jozefa Mikloška ml., zrušili základy rodinnej výchovy v Detskom mestečku Trenčín-Zlatovce bez hĺbkovej analýzy, aby si vyžiadali audit výsledkov práce v bývalom Detskom mestečku v rokoch 1973 - 2005.

Ďalším projektom, na ktorom sa zúčastnili študenti VŠVU, bolo v roku 1972 výtvarné doriešenie komplexu Detského mestečka v Zlatovciach pri Trenčíne.V progresívnej koncepcii projektu Detského mestečka išlo o vybudovanie komplexu rodinných domov, doplnených vzdelávacím, kultúrnym a spoločenským zázemím s kompletnou infraštruktúrou. Projekt bol...