Informujeme občanov  

 

DETSKÉ MESTEČKO TRENČÍN ZLATOVCE 

Ing. arch. Peter Brtko sa narodil 23. 8. 1938. Architektúru študoval na Vysokej škole technickej v Bratislave v rokoch 1956 - 1962. Venoval sa architektonickej tvorbe, rekonštrukciám historickej architektúry a pamiatkovej starostlivosti. Z množstva realizovaných diel spomeniem pri tejto príležitosti len niekoľko, ktoré výstižne ilustrujú...

Dočkali sme sa. Súčasná riaditeľka Detského domova v Trenčíne - Zlatovce (bývalé Detské mestečko) bola ocenená priamo MPSVaR (JUDr. Jánom Richterom) a tzn. Prof. Jozefom Mikloškom, PhD., predseda tzn. "neziskovej organizácie" Úsmev ako Dar. Bola ocenená za svoju prácu, ktorú ne-vykonáva. Detský domov chátra, deti nedokončujú školu, deti rodia deti....