Informujeme občanov  

 

DETSKÉ MESTEČKO TRENČÍN ZLATOVCE 

OZ NAŠA RODINA - odchovanci a priaznivci Detského mestečka oznamuje, že Mgr. Branislav LADICKÝ (odchovanec Detského mestečka 1990 - 2008) kandiduje do komunálnych volieb, kde kandiduje za poslanca do MsZ Trenčín - Západ vo volebnom obvode č. 4 - ZÁPAD (Zámostie) mu bolo pridelené číslo 8.