Informujeme občanov  

 

DETSKÉ MESTEČKO TRENČÍN ZLATOVCE 

Ďalším projektom, na ktorom sa zúčastnili študenti VŠVU, bolo v roku 1972 výtvarné doriešenie komplexu Detského mestečka v Zlatovciach pri Trenčíne.V progresívnej koncepcii projektu Detského mestečka išlo o vybudovanie komplexu rodinných domov, doplnených vzdelávacím, kultúrnym a spoločenským zázemím s kompletnou infraštruktúrou. Projekt bol...

Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., na úvod v knižke RODINNÉ PRÍBEHY BEZ RODÍN (2013) uvádza, že "Detské mestečko Zlatovce - Trenčín vzniklo 1. septembra 1973. Prvých 15 rokov bolo pýchou a (pre mnohých) ideálom náhradnej inštitucionálnej výchovy; neskôr, do roku 1997, sa stalo jej rešpektovanou alternatívou a nakoniec sa stalo problémom, ktorý...

Srdečne pozývame na výstavu architekta Petra Brtka, laureáta Ceny Emila Belluša 2018 za celoživotné dielo.