Informujeme občanov  

 

DETSKÉ MESTEČKO TRENČÍN ZLATOVCE 

Do Detského mestečka v Trenčíne - Zlatovciach som prišiel spoločne aj z bratom Emilom v roku 1998 do rodinnej bunky mojich nových rodičov Meravých. Systém v Detskom mestečku bol účelovo postavený na potreby výchovy v rodinných bunkách s otcom, mamou a ich deťmi. V rodinnom domčeku nás žilo 10 až 12 deti.

Návšteva materskej škôlky v Detskom mestečku Trenčín Zlatovce, odchovanci Detského domova (Detské mestečko) Irenka Kováčová a Branislav Ladický. Spomienky, nostalgia, a hlavne úsporný boj o zachovanie odkazu velikánov pedagogiky o znovu prinavratenie rodinnej výchovy v náhradnej starostlivosti.

Zásluhou Detského mestečka vyrástli mnohí životaschopní mladí, dnes už dospelí ľudia, ktorí vedia popísať čo im Detské mestečko dalo, akú výchovu, starostlivosť a vzdelanie dostali.