Informujeme občanov  

 

DETSKÉ MESTEČKO TRENČÍN ZLATOVCE 

Zásluhou Detského mestečka vyrástli mnohí životaschopní mladí, dnes už dospelí ľudia, ktorí vedia popísať čo im Detské mestečko dalo, akú výchovu, starostlivosť a vzdelanie dostali.

DOBRÉ ZACHOVAJME.... Rozhovor s aktivistom Mgr.Branislavom Ladickým o tom ako sa unikátny projekt zmenil na chátrajúci majetok a nižší kvalitatívny level náhradnej výchovy... Hovorí sa tomu aj POLITICKÉ ROZHODNUTIE...