Združenie odchovancov z Detského mestečka a detských domovov zo Slovenska a priaznivcov

Číslo účtu OZ Naša rodina Detské mestečko SK6402000000003821121153